Retourneren/Herroepingsrecht m.b.t. bestellingen via de webshop op onze website:

 

Retourneren

Bent u niet tevreden over uw aankoop? Dan kunt u het product onder bepaalde voorwaarden retourneren.

 

Herroepingsrecht

U hebt de mogelijkheid om gedurende 14 dagen na levering de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. U kunt hiervan alleen gebruikmaken als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 

  • U laat ons tijdig (binnen de termijn van 14 dagen) schriftelijk weten dat u de koop ontbindt, door een e-mail te sturen naar info@vanwingerdenwildbeheer.nl om te melden dat het artikel retour komt, uw contactgegevens en uw bankrekeningnummer.
  • Het product is onbeschadigd en zit in de originele verpakking.
  • Het product is ongebruikt.

 

Retourkosten

Als u aan de voorwaarden van het herroepingsrecht voldoet, heeft u de mogelijkheid om het product te retourneren. De kosten van het retour sturen zijn voor eigen rekening. Zodra wij uw geretourneerde product hebben ontvangen, storten wij het betaalde bedrag binnen 10 werkdagen terug.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar

bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan,

inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze

voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering)

onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw

beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde

betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk

anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening

worden gebracht.