Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht is een handelsnaam van Houthandel van Wingerden.

Binnen deze handelsnaam voeren wij diverse werkzaamheden uit in het kader van wildbeheer, schadebestrijding, natuur- en veldtoezicht.

Onze diensten betreffen o.a. :

- Uitvoeren schadebestrijding ratten op agrarische bedrijven.

- Verzorgen van presentaties op het gebied van veldtoezicht en wildstroperij.

- Educatie op het gebied van veldtoezicht, stroperij en wetgeving i.s.m. onze partner JBS Advies&Educatie.

- Verzorgen workshop veldtoezicht i.s.m. onze partner Jachttoezicht en stroperij museum Cees van Geel.

Op de diverse pagina's kunt u lezen wat voor diensten wij u kunnen bieden.

Hier kunt u ook per dienst de prijzen zien die wij u berekenen.

 

Daarnaast zijn wij sinds kort gestart met een webshop voor artikelen voor de jacht, wildbeheer en schadebestrijding.

Het aanbod aan artikelen is nog beperkt maar dat zal de komende tijd uitbreiden.