Algemene voorwaarden Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht.

www.vanwingerdenwildbeheer.nl is de website en de webshop van Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht, een handelsnaam van Houthandel van Wingerden waarop wij diensten en artikelen aanbieden voor o.a. de jacht, het wildbeheer, de schadebestrijding en het veldtoezicht. Hiervoor hanteren wij enkele algemene voorwaarden.

 1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht als leverancier van producten optreedt. Levering van diensten geschiedt op basis van opdrachtbevestigingen of overeenkomsten met de klant. Derhalve zijn onderstaande algemene voorwaarden uitsluitend van kracht op onze webshop.

 1. Aanbiedingen

2.1. Alle aanbiedingen van Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten. Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht heeft het recht de overeenkomst te ontbinden. Spelfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

 1. Overeenkomst

3.1. De koopovereenkomst tussen Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht en de koper is tot stand gekomen op het moment dat de orderbevestiging op het scherm wordt vertoond.

 1. Prijzen

4.1. Alle prijzen zijn in euro’s inclusief 21% btw.

4.2. Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.

 1. Verzendkosten

5.1. Alle prijzen van de producten op deze site zijn exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld. Indien u vragen heeft over de verzendkosten of algemene voorwaarden kunt u ons mailen naar info@vanwingerdenwildbeheer.nl

 1. Levering en levertijd

6.1. Bestelde producten die vooruit worden betaald, levert Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht binnen 3 werkdagen na orderbevestiging en ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad.

6.2. Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht streeft ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. De uiterste levertermijn is 30 dagen.
Wanneer de bestelde producten niet binnen deze termijnen op het opgegeven afleveradres geleverd worden, heeft de koper de mogelijkheid om de koopovereenkomst te ontbinden.

6.3. Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.

6.4. Aflevering geschiedt vanuit ons magazijn. Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van  Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht. Eigendom van de producten gaat over op de koper bij aflevering indien de producten betaald zijn.

6.5. Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht gedragen.

 1. Veilig betalen

7.1. Vooruitbetaling; bij vooruitbetaling maakt u het bedrag over van uw bankrekening naar de bankrekening van Houthandel van Wingerden. Deze manier van betalen duurt doorgaans een paar dagen. Uw bestelling wordt verzonden zodra de betaling binnen is.

7.2. iDeal: Als u bankiert via internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS Bank of ING(Postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. 

7.3 Bij afhalen kunt u contant of per pin uw bestelling betalen.

 1. Retourproducten/Herroepingsrecht

8.1. Producten die u bij Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van reden binnen 14 dagen na ontvangst worden geruild en/of retour gezonden, mits u de factuur nog heeft. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht geretourneerd worden. U dient de retourmelding binnen 14 dagen na ontvangst te maken via info@vanwingerdenwildbeheer.nl, vervolgens heeft u 14 dagen om het artikel retour te sturen De kosten voor het retour zenden zijn voor rekening van de koper/consument. Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht zorgt vervolgens binnen 14 dagen na retour ontvangst voor de terugbetaling.

8.2. Wanneer u een kapot product heeft ontvangen, wordt deze door Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking zit. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds is voldaan.
Hiertoe dient u binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@vanwingerdenwildbeheer.nl.

8.3. Wanneer u in plaats van het bestelde product een ander product heeft ontvangen, wordt deze door Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht kosteloos omgeruild voor het door u bestelde product. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht geretourneerd moeten worden. De consument heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen 14 dagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@vanwingerdenwildbeheer.nl.

8.4. Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen 14 dagen op u bank- of girorekening gestort. U dient hierover altijd contact op te nemen met info@vanwingerdenwildbeheer.nl.

8.5. Indien bovenstaande termijn door de koper niet wordt gerespecteerd vervalt ieder recht van de koper.

 1. Tevredenheidsgarantie, garantie

9.1. Op al onze producten is 1 jaar fabrieksgarantie van toepassing.

9.2. Mocht u na ontvangst van het artikel niet tevreden zijn of heeft u vragen omtrent een artikel dan kunt u een e-mail sturen naar info@vanwingerdenwildbeheer.nl.

 1. Klachten, onderzoeksplicht, verjaring en nakoming

10.1. Gebreken: De koper dient de gekochte producten bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste producten zijn geleverd; of de afgeleverde producten voor wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen; of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 48 uur na levering schriftelijk aan Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht te melden. Niet-zichtbare gebreken dient de koper na ontdekking, en uiterlijk binnen een maand na aflevering schriftelijk te melden aan Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht worden geretourneerd.

10.2. Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na ontvangst op het afleveradres.

10.3. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft u de keuze de betreffende producten tegen retournering daarvan te laten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan gerestitueerd te krijgen.

10.4. Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, kunt u binnen 14 dagen na aflevering gebruik maken van het herroepingsrecht. Nadat u deze melding per email heeft gemaakt heeft u nogmaals 14 dagen de tijd om het product retour te zenden. Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht maakt binnen maximaal 14 dagen van de retour ontvangst het geld naar u terug over.  Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd  en ongebruikt is, hierbij geldt tevens dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

10.5 Bij blijvende geschillen kan de consument contact opnemen met het ODR platform: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. Schadevergoeding

11.1. Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.

11.2. De afnemer vrijwaart Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht in en buiten rechte voor alle aanspraken van derden betreffende productaansprakelijkheid van (rechts-)personen, die betrekking hebben op (beweerdelijke of echte) gebreken aan producten van Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht, die de afnemer direct of indirect aan die derden heeft geleverd.

 1. Rechten

12.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht en de koper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1. Nederlandse tekst prevaleert

13.1. De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

Deze algemene voorwaarden van Van Wingerden Wildbeheer & Veldtoezicht zijn voor het laatst gewijzigd op: 18-10-2022.